Publicita OP Rybářství 2021 – 2027

Projekty Rybářství Nové Hrady s.r.o.


Publicita OP Rybářství 2021 - 2027

Název projektu: Přepravní bedny na ryby 2022

Číslo projektu: CZ.08.02.01/02/22_002/0000021
Popis projektu: Projekt řeší nákup 5 ks přepravních beden včetně provzdušňování a 1 ks plastového skluzu.

Cíl projektu: Podpora udržitelné akvakultury, zejména posílení konkurenceschopnosti produkce akvakultury a zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto činností.

Výsledek projektu: Byly zakoupeny plastové přepravní bedny na ryby včetně provzdušňovacího zařízení - 5 ks. Tyto bedny využíváme k bezpečnému transportu vylovených ryb z rybníka na sádky nebo do dalších rybníků našeho hospodářství. Dále jsme k přepravním bednám koupili plastový skluz, který slouží k šetrné manipulaci s rybou. Došlo ke zlepšení welfare přepravovaných ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2021-2027.

Cena celkem bez DPH – 283.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 283.000,-Kč

Dotace 50% - 141.500,-Kč


Publicita OP Rybářství 2021 - 2027

Název projektu: Kompenzace NH 2023

Číslo projektu: CZ.08.02.01/04/23_004/0000118
Popis projektu: Kompenzace za jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků

Cíl projektu: Kompenzace

Výsledek projektu: Budou podporovány jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury. Ty vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Projekt bude přispívat k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Celkové způsobilé výdaje bez DPH – 408.786,-Kč

Dotace 100% - 408.786,-Kč

Aktuality

 

OBJEDNÁVKY NA HOUSATA A KACHŇATA PRO ROK 2024

objednávejte telefonicky od pondělí, 29.1.2024 u paní Hrvolové na čísle 777 751 930. 

--------------------------------------

PRODEJ MLADÝCH MRAŽENÝCH PEKINGSKÝCH KACHEN (TRADIČNÍCH BÍLÝCH)

za cenu 120 Kč/kg vč. drobů. Prodej probíhá na husí farmě v Byňově ve všední dny od 13:00 do 14:00 hod. Kachny jsou chovány ve volných výbězích novohradských rybníků. 

--------------------------------------

APARTMÁNY FRYMBURK 

Od roku 2021 provozuje Apartmány Frymburk na břehu Lipenského jezera paní Kateřina Zvonařová, IČ 10952136. Cena za apartmán 1.800,- Kč/den. Objednávky na telefonu 777 751 934 nebo na mailu: K.Zvonarova@seznam.cz

Fotografie apartmánů

----------------------------------------

ZMĚNA SEZÓNY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU

Od roku 2020 platí poloviční cena za povolenky pouze do konce měsíce února a poté od počátku prosince!

-------------------------------------

PÍSAŘ - NOVÝ RYBNÍK PRO SKUPINKOVÝ RYBOLOV

Pro velký zájem jsme od roku 2019 znovuotevřeli rybník Písař pro skupinkový rybolov. Písař se nachází nedaleko rybníků Jánský a Bažantník. Správcem rybníka je Honza Vrábek, telefon 777 751 989.

-------------------------------------

VÝLOV RYBNÍKA ŽÁR     

Podívejte se na video z výlovu:

Výlov rybníka Žár

Rybářství Nové Hrady s.r.o. ... ... ... ...