Publicita OP Rybářství 2014 - 2020

Projekty Rybářství Nové Hrady s.r.o.


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Váhy 2020
Číslo projektu: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001185
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks obchodní a 1 ks závěsné váhy.

Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zlepšení komfortu a spolehlivosti vážení ryb při prodeji a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 15.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 15.000,-Kč

Dotace 80% - 12.000,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2020
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001053
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks malých nákladních automobilů s ložnou plochou a tažným zařízením sloužící k převozu krmení, rybářské techniky a ryb vč. 2 ks keserů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.487.400,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.487.400,-Kč

Dotace 50% - 743.700,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2019, lodní motor a kesery
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000970
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks malého nákladního automobilu s ložnou plochou a tažným zařízením sloužící k převozu krmení, rybářské techniky vč. lodního motoru a 2 ks keserů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 371.937,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 371.937,-Kč

Dotace 50% - 185.968,-Kč 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Osvětlení Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000971
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci osvětlení uvnitř dílen a skladů a dále venkovní v areálu firmy.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Nová venkovní svítidla na stávajících stožárech budou mít větší svítivost a budou úspornější. Díky lepší svítivosti vnitřních svítidel se zlepší pracovní a bezpečnostní podmínky zaměstnanců a také se zlepší zabezpečení aereálu proti krádežím. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 170.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 170.000,-Kč

Dotace 50% - 85.000,-Kč

 

 

 Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace skladu krmiv Žár
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000777
Popis projektu: Projekt řeší rozšíření stávajícího skladovacího objektu za účelem zvětšení skladovací kapacity objektu pro potřeby Žárského rybníka. Součástí stavby budou 3 ks nových krmných sil a opěrná stěna.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: zvýšení kapacity skladovaného krmiva a jeho kvality, dále pak zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců Rybářství Nové Hrady a ochrana rybářského vybavení, které bude také možno zamknout v objektu. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 4.112.072,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 3.936.608,-Kč

Dotace 50% - 1.968.304,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace provozního objektu Jánský rybník
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/2.0/19_014/0000899
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci objektu, který bude sloužit k ubytování rybářů, dále zde bude společná kuchyňka a přístřešek pro lovce ryb na udici.

Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti

souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou ryb.
Výsledek projektu: Zlepšení poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.889.452,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.889.452,-Kč

Dotace 50% - 944.726,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dmychadlové soustrojí sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0001003
Popis projektu: Projekt řeší provzdušňovací systém na sádkách. Umožní lepší hospodaření s vodou a má též pozitivní vliv na zlepšení kyslíkových poměrů ve vodě a odvětrávání nežádoucích plynů.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Při použití aretace se ryba lépe zotavuje z výlovů. Dochází k vyčištění žaberního aparátu. Zlepší se welfare ryb.

 Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 900.000,-Kč

 

 Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace nemovitosti Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000648
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci stávajících prostor – sklad, kancelář, šatna, sociální zařízení v areálu sídla společnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zlepšení pracovních a hygienických podmínek pracovníků Rybářství Nové Hrady s.r.o., dále i ochrana rybářského vybavení, které zde bude uskladněno. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 2.698.542,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace odlovní budovy – sádky
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000774
Popis projektu: Způsobilým výdajem je nákup 2 ks hydraulických agregátů a 2 ks mříží

vč. pojezdu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 299.994,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rybářská zařízení 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000746
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks přívěsu, 3 ks motorových pil a 2 ks podložních sítí.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 332.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Modernizace el. přípojek vč. osvětlení – sádky Štiptoň
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000756
Popis projektu: Projekt řeší modernizaci osvětlení, zásuvkových a rozvodných skříní v areálu sádek Štiptoň.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rozmrazovače 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000860
Popis projektu: Projekt řeší nákup 12 ks nových větrných rozmrazovačů na rybníky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 240.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rybářská zařízení 2019
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000861
Popis projektu: Projekt řeší nákup 1 ks travního traktoru a 1 ks sekačky na trávu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 215.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Oplocení areálu Štiptoň 78
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000643
Popis projektu: Projekt řeší oplocení objektu rybničního hospodářství – areálu sídla firmy vč. dílen, skladů a garáží.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude zamezení přístupu nežádoucím osobám včetně ochrany majetku firmy. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 398.000,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Vybavení apartmánů Frymburk
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/2.0/18_012/0000645
Popis projektu: Projekt řeší nákup 11 ks nových postelí včetně roštů, matrací a nočních stolků.

Cíl projektu: Rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti

souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou ryb.
Výsledek projektu: Zlepšení poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 300.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 300.000,-Kč

Dotace 50% - 150.000,-Kč


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Rozmrazovače 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000744
Popis projektu: Projekt řeší nákup 9 ks nových rozmrazovačů na rybníky a 5 ks na sádky.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 366.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 366.000,-Kč

Dotace 50% - 183.000,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2018
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000621
Popis projektu: Projekt řeší nákup 2 ks nových dopravních prostředků do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 1.450.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.450.000,-Kč

Dotace 50% - 725.000,-Kč 


 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t 2017
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000527
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny pro převoz krmení, rybářského vybavení a živých ryb.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 649.900,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 649.900,-Kč

Dotace 50% - 324.950,-Kč

 

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek nad 12 t
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000522
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku - automobilu nad 12 tun, třístranného sklápěče s výměnným platem k zajišťování přepravy související s chovem ryb uskutečňovaným žadatelem.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury
Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 3.758.000,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 3.758.000,-Kč

Dotace 50% - 1.879.000,-Kč


 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Název projektu: Dopravní prostředek do 3,5 t s úpravou
Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000526
Popis projektu: Projekt řeší nákup nového dopravního prostředku do 3,5 tuny se speciální úpravou pro zajištění optimálních podmínek regulací teploty pro převoz raných stádií ryb..

Cíl projektu: Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Výsledkem projektu bude stav, kdy po zařazení projektem pořizovaného movitého zařízení dojde k časovým, logistickým a ekonomickým úsporám navazujícím na zvýšení produktivity práce a nadlepšení welfare chovaných sladkovodních ryb. Tyto výsledky vzhledem k předpokládané životnosti zařízení budou bezesporu využívány společností Rybářství Nové Hrady s.r.o i po ukončení realizace projektu v dalších letech, tedy po skončení doby udržitelnosti podle platných Pravidel OP Rybářství 2014-2020.

Cena celkem bez DPH – 713.619,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 713.619,-Kč

Dotace 50% - 356.809,-Kč


Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství


Projekt: Nakladače ryb

Vertikální závěsný nakladač ryb slouží k nakládce ryb při výlovu rybníků a při odchytech ryb. Tvoří spojovací článek mezi třídičkou ryb, váhou a bednami umístěnými na dopravním prostředku. Nakládka ryb se zjednoduší, zrychlí, sníží se fyzická náročnost.

Vertikální nakladač s jeřábovou váhou a bezdrátovým ovladačem váhy je šetrnější při manipulaci s rybou. Dojde ke zlepšení welfare ryb a ke snížení nároku na pracovní sílu. Nakládka ryb se zjednoduší a zrychlí, zlepší se pracovní podmínky a bezpečnost.

Cena celkem bez DPH – 221.152,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 217.000,-Kč

Dotace 50% - 108.500,-Kč

 

Evropská unie

Evropský námořní a rybářský fond

Operační program Rybářství

Projekt: Zásobníky krmiva - 2.etapa

Způsobilým výdajem je nákup 6 zásobníků krmiva o objemu 20 m3 a tonáži 12 t. Součástí projektu jsou i zemní práce - úpravy komunikace, bourání betonového základu, stavba nových základových desek a demontáž stávajících sil vč.likvidace.

Naskladňování krmiva bude prováděno tlakovým potrubím, které je zároveň jedním z nosných sloupů zásobníku, pomocí kuka vozu. Expedice krmiva bude prováděna spádovým potrubím přímo do úložných prostor nákladních vozidel.

Stavba dokončena 30.6.2017

Cena celkem bez DPH – 1.845.415,-Kč

Způsobilé výdaje bez DPH – 1.045.194,-Kč

Dotace 50% - 522.597,-Kč

Aktuality

PRODEJ MLADÝCH MRAŽENÝCH PEKINGSKÝCH KACHEN (TRADIČNÍCH BÍLÝCH)

Zahájení prodeje z letošních výkrmů předpokládáme ve druhé polovině září 2024. Přesný termín ještě upřesníme.

 

APARTMÁNY FRYMBURK 

Od roku 2021 provozuje Apartmány Frymburk na břehu Lipenského jezera paní Kateřina Zvonařová, IČ 10952136. Cena za apartmán 1.800,- Kč/den. Objednávky na telefonu 777 751 934 nebo na mailu: K.Zvonarova@seznam.cz

Fotografie apartmánů

----------------------------------------

ZMĚNA SEZÓNY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU

Od roku 2020 platí poloviční cena za povolenky pouze do konce měsíce února a poté od počátku prosince!

-------------------------------------

PÍSAŘ - NOVÝ RYBNÍK PRO SKUPINKOVÝ RYBOLOV

Pro velký zájem jsme od roku 2019 znovuotevřeli rybník Písař pro skupinkový rybolov. Písař se nachází nedaleko rybníků Jánský a Bažantník. Správcem rybníka je Honza Vrábek, telefon 777 751 989.

-------------------------------------

VÝLOV RYBNÍKA ŽÁR     

Podívejte se na video z výlovu:

Výlov rybníka Žár

Rybářství Nové Hrady s.r.o. ... ... ... ...